KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

Ogłoszenie dla rodziców dzieci pierwszo-komunijnych.

Drodzy Rodzice.

Zbliża się planowana data I Komunii św. waszych dzieci, a wy żyjecie w niepewności czy do niej dojdzie w planowanym czasie. Musimy zatem przygotować jakiś inny wariant. Na dziś nikt nie jest w stanie zagwarantować, że ograniczenia zostaną uchylone do 10 maja. Można zatem przenieść uroczystość na jesień licząc, że epidemia już minie, ale pewności też nie ma. Jest jeden sposób dość pewny, a mianowicie indywidualna Komunia św. dla każdego dziecka w towarzystwie najbliższej rodziny. Jak to może wyglądać w praktyce? Msze św. mogą odbyć się w dni powszednie od 11 maja przez kolejne dni, aż wszystkie dzieci przystąpią do Komunii św.. Pierwsza spowiedź miałaby miejsce dzień wcześniej. Natomiast uroczystość dla rodziny może się odbyć, jak ktoś chce, po ustąpieniu epidemii, oby jak najszybciej.

Proszę o opinię lub decyzję do 8 kwietnia br. wysyłając sms-a na mój numer 603 16 30 27.