WIZYTA DUSZPASTERSKA 2019

KOLĘDA – WIZYTA DUSZPASTERSKA

02.01. Środa:
ul. Chrobrego 4
klatka A, B, C, D
początek od godz. 14:30

03.01. Czwartek:
ul. Chrobrego 4
klatka E, F, G, H, I
początek od godz. 14:30

04.01. Piątek:
ul. Chrobrego 3
klatka A, B, C, D
początek od godz. 14:30

05.01. Sobota:
ul. Królowej Elżbiety 2 – 11
początek od godz. 11:00

06.01. Niedziela:
ul. Królowej Elżbiety 12 – 2/31
początek od godz. 16:00

Święto Świętej Rodziny

Święto Świętej Rodziny, które Kościół katolicki co roku obchodzi w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, w tegorocznej oktawie Bożego Narodzenia wypada 30 grudnia.

Kult Najświętszej Rodziny szerzył się w XVII w. jako spontaniczna reakcja na demoralizujące skutki wojny trzydziestoletniej (1618-1648), które w szczególny sposób dotknęły rodzin. Kult Najświętszej Rodziny zwracał wtedy uwagę na wzór życia rodzinnego.

Święto to zaczęto obchodzić systematycznie w różnych krajach począwszy od XVIII w., a zatwierdził je papież Leon XIII. Decyzją Benedykta XV zaczęto je obchodzić w całym Kościele. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 wydał dekret aprobujący „kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej”.

Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył Leon XIII. Jego dziełem też są przepiękne hymny kościelne, przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować biblijne sceny, w których występuje rodzina. Teksty Pisma świętego podkreślają równocześnie obowiązki członków rodziny.

W Niedzielę św. Rodziny Episkopat Polski ogłasza tradycyjnie list pasterski skoncentrowany wokół problematyki rodzinnej.

KAI/ks

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2018/2019

 

KOLĘDA – WIZYTA DUSZPASTERSKA

27.12. Czwartek:
ul. Chrobrego 7
początek od godz. 11:00

28.12. Piątek:
ul. Chrobrego 6
początek od godz. 11:00

29.12. Sobota:
ul. Chrobrego 5
początek od godz. 11:00

30.12. Niedziela:
ul.
Plac Dworcowy
początek od godz. 1
6:00

Parafianie, którzy będą chcieli przyjąć kolędę

po południu zgłoszą to ministrantom.

Msza roratnia

Msza roratnia to pierwsza Msza Święta o wschodzie Słońca odprawiana w okresie Adwentu w dzień powszedni. Jej nazwa wzięła się od pierwszych słów pieśni śpiewanej na wejście, czyli introitu: Rorate caeli desuper – „Spuśćcie rosę niebiosa”.

Msza roratnia jest mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie (co wynika z faktu, iż dawniej, Zwiastowanie Pańskie obchodzono właśnie w okresie Adwentu, 18 grudnia). Adwentowym symbolem Jej obecności jest postawiona w pobliżu ołtarza świeca z białą lub niebieską wstążką, zwana popularnie „roratką”.

To Maryja bowiem w sposób szczególny oczekiwała Mesjasza. To Ona, jak jutrzenka poprzedziła przyjście na świat Światłości świata, Jezusa Chrystusa, Wschodzącego Słońca. Przeżywała Adwent jako Matka Pana, teraz zaś, będąc Matką Kościoła, wspiera wszystkich wierzących w pełnym nadziei oczekiwaniu, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański.

Przekazy historyczne podają, że Roraty odprawiano w Polsce już w XIII wieku  Zapoczątkował je Przemysł II w Poznaniu, zaś w Krakowie upowszechnił Bolesław Wstydliwy. Roraty gromadziły w katedrze wawelskiej wszystkie stany królestwa, które kolejno zapalały na ołtarzu jedną świecę siedmioramiennego świecznika. Najpierw król oświadczał: „Gotów jestem na sąd Boży”, za nim czynił to Prymas Polski, mówiąc „Sum paratus ad adventum Domini” (Jestem gotów na przyjście Pana), po nich zaś kolejno: senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop, powtarzając słowa króla.

Anna Wojna

www.liturgia.pl

Nasze uczestniczenie w Roratach jest piękną postawą oczekiwania razem z Maryją na nadejście Zbawiciela. Poprzez udział w tym nabożeństwie, Kościół daje nam kolejną możliwość ćwiczenia swojej woli i umiejętności wyrzeczenia.

Na Msze św. roratnie są zaproszeni wszyscy wierni, nie tylko dzieci i młodzież, jak się w praktyce przyjęło.

Obecnie, z uwagi na udział dzieci i młodzieży, Roraty odprawia się często w godzinach popołudniowych, bądź nawet po zachodzie słońca.