ZBIÓRKA DARÓW ZAKOŃCZONA

W naszej parafii gościmy już uchodźców z Ukrainy. Dzięki Waszym dobrym sercom, hojności i miłości do bliźniego, wszystkie ich najpilniejsze potrzeby zostały zaspokojone!!! Wspólnie stworzyliśmy im bezpieczny dom na ten trudny czas.
 
Informujemy, że w naszej parafii zbiórka na ten cel została zakończona. BÓG ZAPŁAĆ!
 
„Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem”.
Ew. św. Jana 13:34