Wycieczka

U W A G A

Wycieczka odbędzie się w dniu 9 czerwca br.

Spotykamy się o godz. 8:30 pod Kościołem

Z A P R A S Z A M Y