UWAGA: ZMIANA

U W A G A:

Od niedzieli (17.05.2020 r.) w mszy św. może uczestniczyć 40. wiernych.