KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

Ogłoszenie dla rodziców dzieci pierwszo-komunijnych.

Drodzy Rodzice.

Zbliża się planowana data I Komunii św. waszych dzieci, a wy żyjecie w niepewności czy do niej dojdzie w planowanym czasie. Musimy zatem przygotować jakiś inny wariant. Na dziś nikt nie jest w stanie zagwarantować, że ograniczenia zostaną uchylone do 10 maja. Można zatem przenieść uroczystość na jesień licząc, że epidemia już minie, ale pewności też nie ma. Jest jeden sposób dość pewny, a mianowicie indywidualna Komunia św. dla każdego dziecka w towarzystwie najbliższej rodziny. Jak to może wyglądać w praktyce? Msze św. mogą odbyć się w dni powszednie od 11 maja przez kolejne dni, aż wszystkie dzieci przystąpią do Komunii św.. Pierwsza spowiedź miałaby miejsce dzień wcześniej. Natomiast uroczystość dla rodziny może się odbyć, jak ktoś chce, po ustąpieniu epidemii, oby jak najszybciej.

Proszę o opinię lub decyzję do 8 kwietnia br. wysyłając sms-a na mój numer 603 16 30 27.

UWAGA! Koronawirus

Drodzy Parafianie,
wszyscy z uwagą i niepokojem śledzimy niebezpieczeństwo związane z nową niebezpieczną, a nawet śmiertelną chorobą. Przez wieki w czasach zarazy i innych nieszczęść wierni gromadzili się w kościołach, aby się modlić. Nie chciałbym, aby to się zmieniło, ale biorąc pod uwagę naszą obecną wiedzę czyńmy to roztropnie słuchając zaleceń rządzących i naszych biskupów.

1. Zachowajmy, o ile to możliwe zalecaną odległość w kościele podczas Mszy św.

2. Na „znak pokoju” nie podawajmy rąk, lecz skłońmy głowę w stronę sąsiada.

3. Podczas Komunii św. zachowajmy właściwą odległość.

4. Wychodząc z kościoła zachowajmy bezpieczną odległość, nie idźmy wszyscy razem do wyjścia.

W związku z zaistniałą sytuacją nie odbędą się rekolekcje wielkopostne w wyznaczonym terminie, natomiast w najbliższą sobotę 21 marca odbędzie się spowiedź od godz. 9:00 do 10:00 i od godz. 17:00 do 18:00.

Msze św. w tygodniu o godz. 17.00 z wyjątkiem soboty.

W sobotę Msza św. o godz. 18:00.

Odwołana jest również wizytacja księdza biskupa i bierzmowanie planowane na dzień 28 marca br.

Proszę, nie ulegajcie panice, lecz z roztropnością, ufnością i wiarą w Bożą Opatrzność zawierzajmy nasze życie Dobremu Bogu.

Wasz ks. Andrzej Białek